Vi behandlar dina personuppgifter som del av vår myndighetsutövning samt allmänt intresse.
Ditt personnummer, namn, adress och fastighet används för att handlägga inskickade ansökningar/anmälningar.

Vi använder kakor för att tillhandahålla våra e-tjänster.

Logga in med Mobilt BankID

Fyll i ditt personnummer